връщане и замяна

Купувачът спрямо Закона за защита на потребителите има право да замени или върне заявен от него Продукт в рамките на 14 /четиринадесет/ календарни дни от датата на пристигане на артикула  до посоченият адрес

Ако купувачът  заяви, че желае да замени или върне поръчаният от него продукт в  четиринадесет дневен срок, следва да уведоми ХУБАВА ЕООД, чрез изпращане на елетронно попълнен формуляр  и да върне Продукта, както следва :

ПРАВО НА ОТКАЗ

ХУБАВА ЕООД следва всички международни стандарти и разпоредби за връщане и отказ на поръчка, регулирани от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки наш клиент може да върне получената от него поръчка, според нашата политика за връщане и замяна на стоки.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, телефонен номер и електронен адрес. Трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, заявено  чрез електронно попълнен  формуляр за връщане .  Вие  ще получите обратно съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сме получили върнатия артикул.  Всички суми за върната/отказана стока ще бъдат преведени по банков път на посочена от Вас банкова ( IBAN ) сметка в банка в България

V. Транспортните разходи за връщане са за сметка на клиента, освен в случаите когато:
-получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;
-получената стока е дефектна

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

VI. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ХУБАВА ЕООД  стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал ХУБАВА ЕООД  за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като ХУБАВА ЕООД  се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

Информация относно замяна на продукт

I. Замяна на продукт е възможна само за размер или цвят на артикула, който сте закупили

II. Свържете се с нас тук и попълнете стандартният формуляр

  • III. След като получим пратката  ние ще изпратим към Вас новата пратка с желаните от Вас размер или цвят.
  • IV. Стойността на куриерската услуга в посока към нас е за Ваша сметка.

V. Стойността на куриерската услуга в посока към  Вас е за наша сметка.